Template Ini Merupakan Template Resmi Mahkamah Agung

. . . . . .

Dra Azizah Tgk. A. Wahab

DRA AZIZAH TGK. A. WAHAB

 (Biodata)
PANITERA PENGGANTI
MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH

Nama Dra Azizah Tgk. A. Wahab

Photo

TEMPAT/TGL TRIENGGADENG, 11 Juli 1962
NIP/KARPEG 196207111992032003
PANGKAT/GOLONGAN Penata Tk. I – III/d
JABATAN Panitera Pengganti
PENDIDIKAN
  1. MIN TEUPIN RAYA 1975
  2. MTsN 1979
  3. MAN 1982
  4. STRATA I Universitas Islam Negeri Jamiah Ar-Raniry Banda Aceh Peradilan Islam 1987
RIWAYAT PEKERJAAN
  1. Panitera Pengganti Panitera – Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh 1997
  2. Staf Mahkamah Syar`iyah Sabang – Mahkamah Syar`iyah Sabang 1993
  3. Staf Mahkamah Syar`iyah Meureudu – Mahkamah Syar`iyah Meureudu 1992

Translate »